FAQ

Här får du svar på vanliga frågor.

Vanliga frågor om Wing Tsun Kung Fu

Det är väl inte bra? Det används ju inte i mma tävlingar. Svar: Precis som med allt annat beror det på HUR man tränar. Wing Tsun kan mycket väl komplettera andra kampsporter inklusive mma. Vi tränar framförallt för självförsvar, inte för tävling men vi tränar även sparring för att testa det vi lär oss. I sparringen använder vi det vi kan sen tidigare om vi tränat annat + den Wing Tsun vi lär oss. Kung Fu/Sanda, Karate, Kickboxning, Thaiboxning, och Wing Tsun – alla har sparkar, slag, armbågar, knän i grunden. Skillnaden är vilket mål man har med sin träning. Wing Tsun Kung Fu har aspekter som kan hjälpa dig att försvara dig, långt upp i åldern. Wing Tsun Kung Fu är mindre beroende av styrka än andra stilar och kampsystem. Det bästa är att komma och prova för att själv uppleva hur vi tränar.
Vi har löpande intagning. Det är bara att hoppa med! Vi har stängt två veckor under skolornas sommarlov och även mellan jul och nyår.

Ja! Man får provträna EN HEL VECKA, både Kung Fu och Brasiliansk Jiu Jitsu! Det kostar 150 kr som betalas via Swish: 123 037 46 03 till skolans konto innan träningen. Anmäl dig först via mejl: info@wingtsunacademy.se eller kontaktformuläret. Sen är du välkommen att komma och provträna måndag och onsdag kl 18.30. Ta med träningskläder med lång byxa och ett glatt humör! När du kommer för provträning så hänger du med på vad gruppen gör så gott du kan.

T-shirt och långa träningsbyxor för provträningen. Sedan akademins T-shirt (180 kr). Vi säljer även Kung Fu byxor (500 kr).

Vi tränar barfota då vi har MMA matta på golvet.

Våra grupper är blandade med nybörjare och avancerade. Ofta delar vi oss under träningen i två grupper så att alla får träna sitt.
Absolut inte. Vi lär dig Wing Tsun från start och med oss kommer du i form. Du gör inte övningar som du känner är för svåra i början.

Man betalar i förskott för 6 månader, via Swish 123 037 46 03- Det kostar 595 kr per månad = 3570 kr. Vill man betala månadsvis via autogiro binder man sig på 12 månader och betalar då 495 kr per månad. Man är bunden till sitt avtal under den tiden. Efter avtalstiden förnyas avtalet automatiskt med 1 månads uppsägningstid.

Obs! Vi tar ingen inskrivningsavgift men du faktureras from. den månad du börjar träna.

Ingenting alls! Det är bara att köra vidare när du är tillbaka. Ju mer du tränar hemma på det du lär dig, desto snabbare avancerar du!
Vi har löpande gradering. En instruktör säger till när du är redo för en gradering. Man bestämmer såklart själv om man vill gradera sig. Du kan alltid fråga en instruktör om denne tycker att det är dags att du graderar dig.
Ja! Titta på info om barngrupper här på hemsidan! Välkomna!

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal).

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke.

Om vi ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hålla våra medlemmar uppdaterade om vår verksamhet och för att kunna upprätta autogiro för betalning av medlemsavgift.

De uppgifter vi registrerar är namn, personnummer, bankkontonummer, bankens namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, bild och typ av medlemskap. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete med våra medlemmar kommer att ha tillgång till dessa. Vi delar inte personuppgifter med någon utanför vår verksamhet.

Vid ingånget avtal (betalning för träning) ger du, om du inte uttryckligen säger annat, tillstånd för Wing Tsun & BJJ Academy (AW Partners AB) att använda bildmaterial i marknadsföringssyfte. Detta material innehåller aldrig personuppgifter.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress, info@wingtsunacademy.se

Vanliga frågor om Brasiliansk Jiu-Jutsu

Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) är en kampsport och kampkonst som härstammar från Brasilien. Den fokuserar på grappling- och markkampstekniker, med betoning på submission-hållningar och strypningar.
BJJ erbjuder en rad fysiska och mentala fördelar, inklusive förbättrad kondition och flexibilitet, ökad självförtroende och självdisciplin, samt förbättrade problemlösnings- och beslutsfattande färdigheter.
Ja, BJJ kan tränas av personer i alla åldrar och träningsnivåer, från barn till äldre. Klasserna är vanligtvis anpassade till varje elevs behov och förmåga.
För att komma igång med BJJ behöver du vanligtvis en gi (uniform), ett bälte och en tandbeskyddare. Vissa skolor kan också kräva ytterligare skyddsutrustning, såsom knäskydd eller huvudskydd.
Tiden det tar att få en svart bälte i BJJ kan variera beroende på faktorer som elevens skicklighet, engagemang och träningsfrekvens. Vanligtvis tar det flera år av regelbunden träning att uppnå denna grad.
BJJ kan tränas både som ett självförsvarssystem och en sport. Medan fokus på träningen kan variera beroende på skolan eller instruktören, strävar de flesta BJJ-utövare efter att utveckla färdigheter som kan tillämpas i båda situationerna.

Precis som med alla kampsporter eller kampkonster finns det en risk för skador när man tränar BJJ. Men med rätt träning och säkerhetsåtgärder är risken för allvarlig skada relativt låg.

För att hitta en pålitlig BJJ-skola behöver du inte söka längre! Halavanca BJJ är en världskänd organisation under Helder Medeiros, världsmästare i BJJ och i Sverige under Hans Ersson, ”Professor X”, en legend och pionjär inom svensk MMA.

Under din första BJJ-klass kan du förvänta dig att lära dig grundläggande tekniker och övningar, samt delta i lite lätt sparring eller rolling (live grappling).

Boka provträning