GDPR

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal).

Om vi ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna hålla våra medlemmar uppdaterade om vår verksamhet och för att kunna upprätta autogiro för betalning av medlemsavgift.

De uppgifter vi registrerar är namn, personnummer, bankkontonummer, bankens namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, bild och typ av medlemskap. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt hos oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete med våra medlemmar kommer att ha tillgång till dessa. Vi delar inte personuppgifter med någon utanför vår verksamhet.

Vid ingånget avtal (betalning för träning) ger du, om du inte uttryckligen säger annat, tillstånd för Wing Tsun & BJJ Academy (AW Partners AB) att använda bildmaterial i marknadsföringssyfte. Detta material innehåller aldrig personuppgifter.

Boka provträning